Welke vaardigheden hebben professionele vertalers nou
écht nodig om succesvol te zijn? Is goed kunnen vertalen genoeg of zijn er
andere vaardigheden die net zo belangrijk zijn voor succes? Dit zijn de
vaardigheden die ik het meest belangrijk vind voor mijn werk als vertaler.

Vertaalvaardigheid
Vanzelfsprekend
is goed kunnen vertalen noodzakelijk voor elke vertaler en een voorwaarde voor
succes.
Om goed te kunnen vertalen, moet je beide talen erg machtig zijn, goed zijn in
het onderzoeken van terminologie en goed zijn in het vertalen van ideeën van de
ene taal naar de andere. Dit is dan ook de focus van de meeste cursussen die
deel uitmaken van vertaaldiploma’s en certificaten van universiteiten over de
hele wereld. Vertaalvaardigheden zijn echter niet de enige vaardigheden die je
nodig hebt als professionele vertaler. Er zijn twee andere cruciale zaken die
bepalen of een vertaler succesvol is.

Schrijfvaardigheid
Vertalers moeten de doeltaal compleet onder de knie hebben en bijzonder
goed om kunnen gaan met schrijfstijl.
Hierdoor vertalen vertalers meestal van een buitenlandse taal naar de
moedertaal – vooral bij combinaties van bekende talen. De meeste mensen kunnen
zichzelf veel beter uitdrukken in de moedertaal dan in een buitenlandse taal,
ongeacht hoe lang ze hebben besteed aan het leren van de nuances van de
buitenlandse taal.

Hoewel sommige vertaalopleidingen schrijfcursussen bevatten, laten de meeste
opleidingen dit onderdeel nog steeds links liggen. Dit is een ernstige fout die
het voor afgestudeerde vertalers heel wat moeilijker maakt om hun toekomstige
werkgever(s) te overtuigen van hun kwaliteiten als vertaler.

Onderwerp-gerelateerde vaardigheid
De derde belangrijke vaardigheid die cruciaal is voor succes is adequate
vaardigheid betreffende het onderwerp. Vertalers vertalen namelijk niet alleen
woorden, maar ook een betekenis. Als
je het onderwerp van een tekst niet goed begrijpt, kan je geen overtuigende vertaling
produceren. Dit lijkt logisch, maar het is verbazingwekkend hoe vaak dit
vergeten wordt. Vertalers zonder enig verstand van de wet, geneeskunde,
financiën, bouwkunde of zakendoen krijgen de opdracht om ingewikkelde teksten
over deze en andere onderwerpen te vertalen, voor een geprinte of online
publicatie.

Om een expert vertaler te zijn in één van de grote talencombinaties moet je
expert zijn binnen één of meerdere gebieden. Expertise die idealiter verkregen
is via onderwijs of professionele ervaring binnen het gebied. Dit lijkt bijna
volledig vergeten te worden binnen meerdere vertaalopleidingen. Het is dan ook
niet verassend dat specifieke vakteksten vaak slecht vertaald zijn, wat
vanzelfsprekend leidt tot ondermaatse vertalingen die het beroep als een geheel
een negatieve uitstraling geven.

De Drievuldigheid van
vertaalvaardigheden

Om teksten voort te brengen die goed genoeg zijn voor een publicatie moeten
vertalers goed ontwikkelde vertaal-, schrijf- en onderwerp-gerelateerde
vaardigheden bezitten.
Het missen van één van deze vaardigheden leidt vaak tot matige vertalingen met
stukken die raar, onprecies of simpelweg fout zijn. Het goede nieuws is dat we
altijd onze vaardigheden verder kunnen ontwikkelen door te lezen, te
onderzoeken, te bestuderen, te oefenen, door feedback te ontvangen en door
samen te werken met onze collega’s.

Bij duitsevertalingen.eu beschikken we over deze vaardigheden en helpen we u maar al te graag verder. Vraag nu uw offerte aan!